Strona domowa » DĘBICA » „Bransoletki Życia” założyło dziesięcioro seniorów

„Bransoletki Życia” założyło dziesięcioro seniorów

W Domu Seniora przy ul. Rzeszowskiej 15, dziesięciu dębickich seniorów mieszkających samotnie, otrzymało 31 lipca br. „bransoletki życia“ wraz z telefonami komórkowymi. Bransoletki te są częścią systemu teleopieki, wdrażanego obecnie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy. System ten ma na celu zapewnić jeszcze lepszą opiekę osobom starszym, które mieszkają samotnie.

Zanim nastąpiło przekazanie „bransoletek życia” i telefonów komórkowych osoby, do których one trafiły odbyły krótkie szkolenie przeprowadzone przez firmę wdrażającą teleopiekę. Stosowne szkolenie przeszli także pracownicy MOPS zajmujący się seniorami.

– Opaska SOS jest jednym z elementów systemu opieki nad seniorami – powiedział burmistrz Mariusz Szewczyk. – Zwiększy ona bezpieczeństwo  dębickich seniorów oraz zapewni im większą samodzielność.

 Bransoletka wyposażona jest w przycisk alarmowy, który pozwala seniorom połączyć się z Centrum Zdalnej Opieki Medycznej i wezwać pomoc. Czujnik umieszczony w bransoletce wykrywa utratę przytomności lub upadek i automatycznie  alarmuje Centrum Zdalnej Opieki Medycznej.

Bransoletki zostały zakupione w ramach realizacji  projektu ”Seniorom na ratunek” współfinansowanego przez Unię Europejską.

– Od czerwca  w ramach tego projektu świadczone są usługi  dla seniorów  – mówi Małgorzata Kędzior, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy. – Z usług opiekuńczych w ramach tego programu korzysta w naszym mieście obecnie blisko 40 osób, 12 osób korzysta z usług opiekuńczych, 6 kolejnych z specjalistycznych usług opiekuńczych, natomiast aż 20 seniorów korzysta z sąsiedzkich usług opiekuńczych.

Wdrożenie teleopieki i przekazanie seniorom „Bransoletek Życia” to kolejne już działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i samorządu miasta na rzecz seniorów.  W poprzednich latach seniorów wyposażono w Koperty Życia jak również umożliwiono im korzystanie z licznych ulg, które  przysługują im w ramach Dębickiej Karty Seniora.