Strona domowa » DĘBICA » Będzie wsparcie na zachodni łącznik

Będzie wsparcie na zachodni łącznik

Zarząd Województwa Podkarpackiego zadeklarował kolejne pieniądze na łączniki autostradowe w powiecie dębickim. Podjęto stosowną uchwałę o pomocy finansowej w kwocie 1,5 mln zł dla powiatu dębickiego w 2018 r. na realizację zadania „Łącznik Węzeł Zachodni A-4 – Straszęcin Dębica”. Uchwała trafi teraz pod obrady sejmiku województwa podkarpackiego. Realizacja uchwały nastąpi na podstawie oddzielnego porozumienia, w którym określone zostaną zasady przekazania i rozliczenia dotacji.

To już druga pomoc ze strony samorządu województwa. Przypomnijmy, że podobną uchwałę zarząd podjął przed rokiem. Powiat Dębicki otrzyma 1,5 mln zł na realizację zadania „Budowa łącznika od węzła autostrady A4 Dębica Wschód do DK4 i DW985 (Zawada – Pustynia) na mocy porozumienia z 20 lutego 2017 r. Planowana data zakończenia rzeczowej realizacji projektu to październik 2018 r. Projekt finansowany w ramach RPO WP 2014-2020 drogi lokalne.

Przedsięwzięcie „Budowa łączników do węzłów autostradowych w przebiegu dróg samorządowych” znajduje się w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Podkarpackiego podpisanego 12 grudnia 2014 r.

– Większość zjazdów do autostrady A4 przebiega w ciągu dróg powiatowych, w związku z powyższym starostwa powiatowe przyjęły rolę lidera w realizacji budowy łącznika na swoim terenie – tłumaczy marszałek Władysław Ortyl. – Koszty związane z budową dróg łącznikowych są bardzo duże, co przy skromnych budżetach powiatów i gmin stanowią barierę nie do udźwignięcia. Dlatego wspólnymi siłami próbujemy budować wspomniane łączniki.