Strona domowa » DĘBICA » Będą szukać gorących źródeł w Dębicy

Będą szukać gorących źródeł w Dębicy

Dębica wkrótce przystąpi do realizacji projektu ,,Wykonanie badawczego otworu geotermalnego Dębica GT-1 do celów ciepłowniczych na terenie miasta”. Szacowany koszt przedsięwzięcia to 22 miliony złotych. O jego sfinansowanie w całości miasto zamierza ubiegać się w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zgodnie z przyjętą uchwałą Rada Miejska wyraziła zgodę na realizację projektu ,,Wykonanie badawczego otworu geotermalnego Dębica GT-1 do celów ciepłowniczych na terenie miasta” i złożenie wniosku o jego dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach  priorytetowego programu ,,Geologia i górnictwo. Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalni i wód podziemnych” do 100 procent wydatków kwalifikowanych.

W ramach programu finansowane są przedsięwzięcia związane z wykonaniem odwiertów badawczych w celu rozpoznania możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych tj. złóż wód geotermalnych oraz energii cieplnej suchych skał. Wykryte w ramach odwiertu zasoby mogą być wykorzystane na potrzeby energetyki cieplnej i elektrycznej. Nabór wniosków do wspomnianego projektu odbywa się w trybie ciągłym. Najbliższy termin ich składania upływa 30 listopada 2017r., natomiast kolejny rozpocznie się najprawdopodobniej w styczniu 2018 roku. Weryfikacja i ocena wniosku może potrwać nawet do roku.

Według wstępnych ustaleń, w Dębicy należy wykonać odwiert do głębokości 3000-3500 metrów. Jak mówił podczas ostatniej sesji zastępca burmistrza Wojciech Iwasieczko, w Dębicy w latach siedemdziesiątych podczas odwiertów wykonywanych w ramach poszukiwań złóż  gazu i ropy odkryto także gorącą wodę. Podkreślał również, że lokalne samorządy bardzo chętnie korzystają z możliwości eksploatacji wód geotermalnych. Przykładem mogą być odkryte wody geotermalne na południu Polski, m.in. w Zakopanem, Białce Tatrzańskiej czy Bukowinie.

Na potrzeby projektu miasto musi dysponować działką o powierzchni około 0,5 hektara oraz wykonać następujące kroki: opracować projekt robót geologicznych, przeprowadzić analizę uwarunkowań wykorzystania zasobów geotermalnych, sporządzić kosztorysy oraz uzyskać decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych.