Trwa rekrutacja na Festiwal im. Zbigniewa Warchoła

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy zachęca osoby niepełnosprawne do udziału w I Festiwalu Piosenki Osób Niepełnosprawnych im. Zbigniewa Warchoła, który odbędzie się od 24 do 26 października  2017. Rekrutacja do udziału w festiwalu trwa do 30 ...

Czytaj więcej »

Projekt z dofinansowaniem

Projekt „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw z terenu miasta Dębica i gminy Ropczyce” otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, w wysokości 10 milionów złotych. Projekt obejmuje dostawę i montaż 68 ...

Czytaj więcej »

Na spotkaniu o historii dębickiego getta

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania im. Heleny z Rejów Księżnej Jabłonowskiej  działające przy Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica zachęca do udziału w kolejnym wykładzie otwartym w ramach „Spotkań z historią”. Gościem i prelegentem wrześniowego spotkania będzie dr Arkadiusz Stanisław Więch, doktor nauk humanistycznych. Warto przypomnieć, ...

Czytaj więcej »

Bibioteka jest już poziom wyżej

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy zyskała nie tylko nowy wygląd, ale została doposażona w sprzęt komputerowy, elektroniczny i nowe meble. Koszt inwestycji, która została zrealizowana w ramach projektu „Biblioteka – Poziom Wyżej” wyniósł 1,3 miliona złotych. Biblioteka otrzymała ...

Czytaj więcej »

Poseł, prezesi i dyhrektorzy czytali Wesele

W Miejskiej  i Powiatowej Bibliotece  Publicznej  w Dębicy 21 września  br. odbyła się ogólnopolska akcja „Narodowe Czytanie”, podczas której kilkunastu zaproszonych gości odczytało wybrane  fragmenty „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Na Narodowe Czytanie „Wesela” w dębickiej bibliotece przy ul. Akademickiej przybyło ponad ...

Czytaj więcej »

Targi łowieckie odbywają się Jasionce

W G2A Arena w Rzeszowie trwa I edycja Targów Łowiectwa i Leśnictwa „Carpathia Hunting & Forestry”. Od 23 września br. miłośnicy myślistwa zjeżdżają się do podrzeszowskiej Jasionki. W tamtejszym centrum konferencyjno-wystawienniczym można obejrzeć  pokazy broni i elaboracji amunicji, czy możliwość ...

Czytaj więcej »

Warto wiedzieć co posadzić w ogrodzie

Nieformalna Grupa Adeptów Szkółkarstwa, Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie wraz z Podkarpackim Stowarzyszeniem Producentów Materiału Szkółkarskiego w Zasowie organizuje Warsztaty w ramach projektu „Jeżeli wyrosło, to będzie rosło!”. Projekt  dofinansowany jest z pieniędzy Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji ...

Czytaj więcej »